Začátek spolupráce

Ke všem zákazníkům vždy přistupujeme individuálně s ohledem na právě jejich potřeby. Proto je nutné, abychom se před zahájením úspěšné spolupráce vzájemně poznali. Je nezbytné se osobně sejít, prodiskutovat Vaše představy, požadavky a potřeby. Na toto dále navazuje i prvotní návštěva Vaší společnosti, jejímž cílem bude nezbytné seznámení se s prostředím a stávajícím stavem předmětu správy. Nejčastěji jde o počítačové stanice, servery, software, síť, mobilní zařízení, software ale i další. Poté vyzískané poznatky analyzujeme a předložíme Vám naše doporučení optimalizace. Tyto seznamovací kroky včetně analýzy stavu jsou bezplatné. Po prezentování navržených opatření a doporučení zpřesníme předběžnou kalkulaci, kterou obdržíte jako reakci na Vaši poptávku. Budou-li navržené výstupy vyhovovat Vašim představám, přejdeme k realizaci v předem domluveném termínu.

Nabízíme Vám kromě možnosti paušální ceny za služby i možnost nulového paušálu, kdy dojde k fakturaci pouze prokazatelně využitých hodin technika/konzultanta/programátora.

Pokud si přejete využít našich služeb, kontaktujte nás prostřednictvím vyplnění poptávkového formuláře.

Poptat naše služby


logo - progresia