Činnosti a nástroje

Správa informačního systému je pro nás celistvý soubor opatření, mezi které řadíme zejména:

 •  běžné administrativní úkony (konfigurace systémů, změny uživatelské databáze, instalace nových produktů, patche apod.)
 • preventivní údržba SW i HW
 • zálohování
 • ochrana dat proti úmyslnému či neúmyslnému poškození nebo úniku
 • ochrana dat proti virům
 • výkonnostní ladění
 • zajišťování rozvoje sítě s ohledem na potřeby firmy a dostupné technologie
 • servisní zásahy s garantovanou dobou odezvy
 • podrobné měsíční zprávy po každé návštěvě
 • opravy a nastavení hardware
 • standardní nebo automatizovaná instalace software
 • kompletní návrh struktury sítě a připojení k Internetu včetně zabezpečení
 • konzultace, ladění existující sítě (propustnost, bezpečnost)
 • servisní opravy v rámci našich partnerských programů

Udržujeme za Vás krok s nejmodernějšími technologiemi, proto podporujeme mimo jiné tyto softwarové platformy:

Operační Systémy :

 • Microsoft Windows
 • Linux/Unix
 • Macintosh

Domény :

 • Active Directory (MS Server 2008, Small/Essential Business Server 2008)
 • OpenDirectory (Apple a Linux)

Poštovní servery :

 • Microsoft Exchange 2007/2010
 • Kerion Connect
 • IceWarp
 • hMailServer
 • PegasusMail
 • Linux sendmail
 • Postfix
 • Courier
 • Fetchmail
 • eMailman

Databázové servery :

 • Microsoft Access
 • Microsoft SQL
 • Oracle
 • Sybase
 • MySQL
 • PostgeSQL
 • CSQL

logo - progresia