Průběžná správa

Úkolem průběžné správy po ukončení testovací fáze je zabezpečování bezchybného provozu a neustálý vývoj Vašeho informačního systému. Toto je zabezpečováno na několika úrovních.

Vzdálená správa

Většinu problémů je možné řešit pomocí zabezpečeného vzdáleného přístupu. Výhodou přístupu „na dálku“ je rychlost případného zásahu prováděného online.

Vzdálený dohled sítě

Většina poskytovaných služeb v rámci outsourcingu IT je řešena pomocí vzdáleného dohledu a přístupu (údržba sítě, instalace, administrace, zálohování, optimalizace, atd.)

Osobní návštěvy technika

Osobní návštěvy jsou prováděny buď v pravidelných intervalech za účelem provádění preventivních opatření a zjišťování aktuálního stavu informačního systému, nebo v případě potřeby servisního zásahu, konzultace, proškolení zaměstnanců, či v jiných případech.

Pro nahlášení problému je možné využít linku běžné technické podpory fungující 9 hodin denně, 7 dní v týdnu, nebo je možné se domluvit na zpřístupnění nepřetržité support linky 24/7.


logo - progresia