Optimalizace pro webové vyhledávače je metodologie vytváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Cílem pak je získat ve výsledku hledání ve vyhledávačích pro danou webovou stránku vyšší pozici, která odpovídá obsahu a tím četnější a zároveň cílené návštěvníky. Protože většina používaných SEO technik není původní a vychází ze zásad publikování přístupného a bezbariérového webu jsou tyto techniky přínosné nejen pro počítačové stroje ale i pro běžné, odborné nebo handicapované uživatele.

Kroky k úspěchu...

SEO optimalizace se skládá z několika úkonů na sebe navazujících a žádný z nich by neměl být vypouštěn či na něj kladen menší důraz. Základem všeho je úzká spolupráce s majitelem nebo zadavatelem webu, který bude interpretovat sve požadavky a my jemu jeho možnosti.

Přehodnocení domény

Přehodnotíme doménové jméno vašich stránek vzhledem k obsahu a vaší činnosti. V případě nevhodného doménového jména doporučíme jiné za účelem lepší SEO optimalizace.

Kontrola a oprava vlastních stánek

Bez kompletně validního (=dle posledních standardů a norem) webu neuvidí všichni uživatelé obsah Vašich webových prezentací stejně s ohledem na použitý prohlížeč a operační sytém. Do těchto oprav se zahrnují i opravy kaskádových stylů a všech ostatních komponent. V krajním případě Vám doporučíme nejnutnější změny ve skladbě webových stránek, tak aby splňovaly veškeré standardy.

Poradíme s textovým obsahem

Textový obsah je základem webu a stejně tak i SEO optimalizace. Web u kterého chceme aby se dostal na přední pozice v internetových vyhledávačích je velmi dúležité udělat rozbor textového obsahu stránek a provést optimalizaci textu na předem zvolená klíčová slova a tématický obsah jednotlivých stránek webu. Čím je klíčové slovo používanější, tím je optimalizace na toto slovo náročnější.

Cesta k dokonalé struktuře webu

Další velmi důležitou částí jak pro SEO optimalizaci tak pro návštěvníky webu je správná struktura obsahu do tématických bloků. Každý tématický blok by měl mít správný zázev a jednotlivé bloky by měli být uspořádány podle jejich důležitosti. Důležité je i vytvoření menu s odkazy jednotlivých tématických bloků a provázat je mezi sebou logicky a uživatelsky přívětivě.

Odkazy na váš web

Nebo-li externí odkazy, jsou pro umístění ve vyhledávačích tou nejdůležitější veličinou. Pokud na váš web vede dostatečné množství kvalitních odkazu, získáte tak PageRank nebo S-Rank. PageRank ci S-Rank je koeficient které využívají prohlížeče pro ohodnocení stránek a podle těchto koeficientů následně generují pořadí stránek nad vyhledaným slovem či frází.

Odstranění duplicitního obsahu

Duplicitní obsah je pro internetové vyhledávače nežádoucí. Vyhledávače indexují každou stránku na vašem webu podle odkazů které na ni vedou. Proto je velmi důležité dodržovat jistá pravidla a tím zabránit zaindexování stejného obsahu. Pokud vyhledávače identifikují duplicitní záznamy, tak tyto odkazy penalizují a následně je negativne ovliněná pozice ve vyhledávačích.

... počítače vás vytáčí ? ... vytočte nás ... správa Vašich počítačů ve firemní síti ... od 2.900 Kč / měsíc ... 1. měsíc zdarma ... vyzkoušejte si nás, to je ta nejlepší reference ...

Google+